Is uw productieproces van levensmiddelen wel veilig?
6 juli 2017  |  Teun Mulder
Teun Mulder
Teun Mulder
@teunmulder
U kent het wel, u heeft te weinig uren in een dag en dan is het ‘opeens’ etenstijd. U heeft niet altijd zin om uitgebreid te koken, maar gelukkig bestaan er ook kant en klare maaltijden. Misschien staat er nog één in de koelkast? Gemak dient de mens! Maar is het eten na een tijdje nog wel goed? En zo ja, hoe kan dat dan? De houdbaarheid is van vele factoren afhankelijk zoals: kwaliteit van de grondstoffen, verwerkingsmethode, distributie- en opslagcondities, hygiëne, maar ook luchtcondities tijdens het productieproces.
Schone productieruimtes
Om het risico van voedselbesmetting zo klein mogelijk te houden worden veel productieruimtes verbouwd tot een high/medium care of cleanroom afdelingen. Het primaire doel van zo’n ruimte is het voorkomen van microbiologische vervuiling. Dit houdt rechtstreeks verband met de houdbaarheid van het voedsel. Microbiologische vervuiling kan ontstaan door bijvoorbeeld de hygiëne van productiepersoneel, maar ook stofdeeltjes, insecten of productresten in machines.
Een voedselschimmel
Vervuiling voorkomen
Een fenomeen wat de laatste vijf jaar steeds actueler wordt is allergenenvervuiling. Zoals het woord al beschrijft, heeft dit te maken met allergieën. Een High-care of cleanroom omgeving draagt bij aan een beperking tot kruisbesmetting waardoor mensen met allergieën niet indirect in aanraking komen met bepaalde ingrediënten.
Drukhiërarchieën in productieruimtes
De productieruimte moet dus net zo schoon zijn als een operatiekamer of cleanroom. Verder speelt de temperatuur, relatieve vochtigheid en drukverschil een belangrijke rol. Door de positieve luchtstroming zal de lucht van de schoonste naar de minder schone ruimtes stromen en niet andersom. Bij een toegang met sluisdeuren, moet een minimale overdruk van ongeveer 10 Pa aanwezig zijn. Hoe hoger de luchtdichtheid in een ruimte, des te hoger de overdruk.
Cleanroom van Hitma
Voldoende verse lucht
Voor een optimale luchtkwaliteit zal de lucht ook voldoende ververst moeten worden. Een luchtbehandelingssysteem geeft een zelfreinigend effect aan de ruimte. Onder normale omstandigheden wordt ongeveer 75% van de lucht gerecirculeerd en 25% verse geconditioneerde buitenlucht toegevoegd. Vaak worden net als bij OK’s deze luchthoeveelheden continue gemeten. Daarnaast dient de lucht goed verdeeld en afgevoerd te worden, om dode zones te voorkomen. Zo wordt de kans op condensvorming en schimmel zo klein mogelijk gehouden.
Monitoring en alarmering
Om aan te tonen dat het productieproces te allen tijde aan de gestelde condities heeft voldaan, worden deze meetwaarden in een monitoringsysteem vastgelegd. Waren alle luchtcondities binnen de grenswaarden tijdens productie? Krijgen de operators wel een melding als het drukverschil wegvalt bij een openstaande laaddeur? Binnen Hitma Instrumentatie hebben wij hier diverse meetoplossingen voor.
Voor de juiste selectie en advies kan ik u helpen. Meer weten over de talloze mogelijkheden? Neem gerust contact met mij op via tmulder@hitma-instrumentatie.nl of bel mij op 06 1222 7005.
Teun Mulder (@TeunMulder)