Hoe ga je om met veranderende richtlijnen voor contaminatiebeheersing in operatiekamers?
9 juni 2017  |  Teun Mulder
Teun Mulder
Teun Mulder
@teunmulder
Met het ingaan van de nieuwe WIP-richtlijn en de VCCN-richtlijn 7 is er veel in beweging gekomen voor medewerkers in operatiekamers en cleanrooms. Dat blijkt ook uit de vragen die ik regelmatig krijg op het gebied van luchtbehandeling en luchtkwaliteit.
Prestatie luchtbehandelingssysteem
De WIP-richtlijnen (van Werkgroep Infectie Preventie) hebben, zoals je weet, het Beheerplan luchtbehandeling voor de operatieafdeling nu enige tijd vervangen. Waar de oude richtlijn voornamelijk eisen stelde aan wat en hoe er gebouwd moest worden, stellen de WIP-richtlijnen veel meer voorwaarden aan het presteren van het gehele luchtbehandelingssysteem. Dat vraagt natuurlijk om een andere manier van werken.
Chirurg in een operatiekamer
Testen en classificeren
Dan is er ook nog de Richtlijn 7 van VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland). Deze is onlangs aangescherpt en heeft betrekking op het testen en classificeren van OK's en opdekruimten in rust. De belangrijkste test bepaalt de bescherming die het luchtbehandelingssysteem biedt tegen het indringen van verontreiniging en het afvoeren van verontreinigingen uit het beschermde gebied in een operatiekamer of opdekruimte. Om dat vast te stellen, worden systemen belast met deeltjes van 0,5 µm en groter. De richtlijn geeft in stappen aan hoe je de test moet uitvoeren, resultaten moet verwerken en de ruimte op basis daarvan kunt classificeren.
Beter beeld technische staat
Door het uitvoeren van de testen, zoals beschreven in Richtlijn 7, ontstaat er een beter beeld van de technische staat van luchtbehandeling in een operatiekamer en de mate van beheer. Medewerkers in de OK hebben meer zicht op de luchttechnische prestaties van de UDF-systemen (Unidirectionel Flow). Er is ook gebleken dat het meten volgens Richtlijn 7 naast de juiste instellingen en beheersing, ook gewenning en ervaring van de medewerkers vergt.
Seminars bezoeken
Om nog beter te begrijpen waar mijn klanten in de praktijk tegenaan lopen door veranderingen in richtlijnen, bezoek ik zelf ook regelmatig seminars en trainingen. De bijeenkomsten van VCCN zijn bijvoorbeeld zeer informatief en ideaal om te sparren met vakmensen die zich bezighouden met contaminatiebeheersing. Zo zijn er ook nieuwe technische ontwikkelingen zoals het Opragon-luchtbehandelingssyteem. Dit systeem is recent toegepast in het nieuwe OK-complex ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk en in 2 hybride OK’s bij het UMC. Ook deze ontwikkelingen hebben invloed op Richtlijn 7 en de toekomstige Richtlijn 8.
Minisymposium VCCN
29 juni organiseert VCCN een minisymposium in Auditorium Meander Medisch Centrum in Amersfoort over Richtlijn 7. Tijdens dit minisymposium wordt de verduidelijkte versie gepresenteerd en in perfectief gebracht. Er is aandacht voor de ervaringen uit het veld, de prestaties van luchttechnische installaties in operatiekamers en de wijze waarop men aantoont ‘in control’ te zijn. Hiermee wordt vooruit gelopen op de in ontwikkeling zijnde VCCN Richtlijn 8 over het monitoren van operatiekamers en opdekruimtes tijdens gebruik. Kortom, genoeg zaken om over bijgespijkerd te worden. Ik kijk ernaar uit.
Teun Mulder (Twitter @TeunMulder)