Tuesday, November 21, 2017

Draadloze niveaumeting prima oplossing bij bodem-en grondwatersanering

Marco Mogendorff
gemiddelde leestijd 3 minuten
Soms kom je door klanten op toepassingen voor procesinstrumentatie waar je zelf niet direct aan had gedacht. Dat overkwam mij tijdens de samenwerking met Jan Lutters, projectingenieur bij Purazur, Water Treatment Solutions, (onderdeel van de DEME Group, Dredging, Environmental and Marine Engineering). Het veldinstrument in kwestie is de Foxboro Accutech-niveautransmitter die normaliter wordt ingezet voor niveaumeting in de olie- en gasindustrie. Jan Lutters gebruikt deze draadloze instrumentatie om tijdens bodemsaneringsprojecten het grondwaterniveau te bewaken.
Bodem- en grondwatersanering

DEME's milieuondernemingen zijn gespecialiseerd in het saneren van bodem- en grondwatervervuiling. Daarvoor kan de bodem volledig worden afgegraven en off-site worden verwerkt. Maar grond en grondwater kunnen ook met in-situ technieken worden behandeld in tijdelijke of vaste installaties.


Draadloze meetinstrumenten

Ik sprak Jan Lutters in verband met een bodemsaneringsproject dat bij een chemisch bedrijf in Gent uitgevoerd wordt. Er was behoefte om tijdens deze werkzaamheden met behulp van draadloze meetinstrumenten het grondwaterpeil te monitoren. Het grondwater mag namelijk niet onder een minimaal peil dalen om verzakking van gebouwen en wegenis te vermijden.

Dompelbare niveautransmitters

Bij Purazur passen ze al sinds 2011 de Accutech SL10 draadloze, batterijgevoede, dompelbare niveautransmitters toe. Hiermee kunnen ze op afstand eenvoudig data ontvangen, dus ook op afgelegen locaties of in de meest (explosie)gevaarlijke omgevingen zonder stroom. De voeding wordt gerealiseerd met behulp van een batterij. Er is dus geen enkele bedrading nodig. De praktijk heeft uitgewezen dat je met deze batterij wel even vooruit kunt. De levensduur is tot 4 jaar.


Meetnauwkeurigheid

De Accutech-transmitter kan optioneel worden uitgerust met een afstandsbediening waardoor de draadloze zendontvanger optimaal kan worden geplaatst, zonder de meetnauwkeurigheid van de sensor in gevaar te brengen. Er wordt gebruik gemaakt van het ‘Telemetry and Remote SCADA System’ (TRSS).

Hydrostatische niveaumeting

De werking van de Accutech SL10 is gebaseerd op hydrostatische niveaumeting. Bij niveaumeting met behulp van hydrostatica (druk die uitgeoefend wordt door een statische vloeistof op een lichaam op een bepaalde diepte in die vloeistof) wordt gebruik gemaakt van verschillende meetcellen. Die registreren de kleinste veranderingen in de hydrostatische druk, die afhankelijk van het niveau toe- of afneemt en omgezet wordt in een draadloos signaal.

Hydrostatische niveaumeting

De sensor van de Accutech is op de kabel gemonteerd en wordt ondergedompeld in de vloeistof. Specifieke zwaartekrachtcorrectie en alle gemeenschappelijke meeteenheden worden ondersteund. Het drukbereik is 5, 10, 15 en 30 psig (0,3 - 0,7 - 1 – 2 Barg). Het dieptebereik varieert van 4ft tot 30ft (122 tot 914 cm).

Passende oplossing

Als ik in de praktijk zie waarvoor onze producten worden ingezet, dan realiseer ik me hoe veelzijdig het is om in de technische wereld te werken. Geen applicatie is hetzelfde en projecten van onze klanten zijn telkens weer uitdagend en leerzaam. Ben nu al benieuwd wat het volgende project is waarvoor ik een passende oplossing mag realiseren.

Leave your comment

chat uitgeschakeld voor Engels