Tuesday, August 22, 2017

Onduidelijkheid over bouw- en inrichtingseisen isolatiekamers

Teun Mulder
gemiddelde leestijd 2 minuten
Het laatste halfjaar merk ik dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) scherp toezicht houdt op de drukhuishouding van isolatiekamers. In veel ziekenhuizen zijn de technische installaties van operatiekamers inmiddels op een zeer hoog niveau en wordt Richtlijn 7 goed nageleefd. De bewaking van de drukhiërarchie van isolatiekamers laat soms nog wel te wensen over.
Verschillende isolatiemethoden

Van veel installateurs hoor ik dat er onduidelijkheid is ontstaan doordat de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) begin dit jaar haar activiteiten heeft neergelegd. Men heeft vooral vragen als het ziekenhuis de kamer voor zowel bronisolatie als beschermde (of omgekeerde) isolatie wil gebruiken. Ik zal de verschillende isolatiemethoden toelichten.

Variant A: Bronisolatie

Bronisolatie wordt toegepast ter bescherming van de omgeving. De patiënt is drager van ziekmakende bacteriën (micro-organismen) die kunnen worden overgedragen op de bezoekers, medepatiënten en ziekenhuismedewerkers. Om dit te voorkomen, mag er geen lucht vanuit de isolatiekamer naar buiten gaan. Dit wordt gerealiseerd door onderdruk in de kamer.

Variant B: Beschermende of omgekeerde isolatie

Beschermende of omgekeerde isolatie wordt toegepast ter bescherming van de patiënten die weinig of geen weerstand hebben en grote kans lopen op een infectie. Om de patiënt te beschermen tegen invloeden van buitenaf, mag er geen luchtstroom de isolatiekamer in komen. Daarom is er een overdruk in de kamer.

Variant C; bronisolatie én beschermende isolatie

Op de site van het RIVM is nog steeds het document bouw- en inrichtingeisen isolatieadeling Ventilatie isolatie te vinden. Op pagina 7 staat als variant C een ruimte omschreven die voor bron- en beschermende isolatie gebruikt wordt (met onderdruk in de sluis, ten opzichte van de isolatiekamer en de rest van de afdeling). Toch krijgen wij vaak de vraag of wij onze over- en onderdrukbewakingsdisplays van een knop kunnen voorzien die de omschakeling van bron naar beschermd realiseert. Vanwege de foutgevoeligheid (zo’n schakelaar kan in de verkeerde stand staan of hier per ongeluk in worden gebracht) wordt deze mogelijkheid door de WIP niet aanbevolen. Vandaar dat ik dit ook altijd zal afraden. 

Zoals je ziet, zitten er nog wel wat haken en ogen aan de luchtdrukregeling in isolatiekamers. Het is belangrijk dat we onszelf in deze materie blijven verdiepen. Het draait tenslotte om de veiligheid van de patiënt.

Dit blog is eerder verschenen op OKvisie.nl

Leave your comment

chat uitgeschakeld voor Engels