Friday, February 8, 2019

Hitma aanwezig tijdens STIP-symposium Concept richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers

Teun Mulder, Hitma-specialist luchtbehandeling en luchtkwaliteit in o.a. operatiekamers en cleanrooms, is donderdag 21 maart a.s. aanwezig tijdens het vijfde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers en behandelkamers van de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP). Doel van de organisatie van het symposium is vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag antwoord te vinden op de vraag hoe POWI’s (Protocol module Postoperatieve wondinfecties) gereduceerd kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau. Teun Mulder is in de pauzes te vinden aan zijn table-top waar iedereen terecht kan voor meet- en regelvraagstukken voor operatiekamers.

Tijdens het symposium gaan sprekers in op de nieuwe richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers”. De aanleiding voor het opstellen van deze nieuwe richtlijn zijn met name de onrust en onduidelijkheid die de bestaande WIP-richtlijn veroorzaakt. De actuele richtlijn stamt uit 2014. In 2016 is een addendum verschenen waar niet iedereen achter staat. De huidige richtlijn bevat veel technische aanbevelingen en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het streven is om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt.

In een operatiekamer heeft risicobeheersing uiteraard topprioriteit. Er wordt tijdens het seminar o.a. besproken hoe groot het effect van het luchtbehandelingssysteem is ten opzichte van het geheel van factoren die invloed hebben op het infectierisico (o.a. gedrag, opvolgtrouw van infectiepreventie protocollen, temperatuur).

Om wondinfecties te voorkomen is het noodzakelijk om de vastgestelde kritische procesparameters te monitoren. Via diverse meetinstrumenten, zoals het audiovisuele ATM420-touchscreen display dat is ontworpen voor over- en onderdrukbewaking in cleanrooms, operatiekamers of isolatiekamers, biedt Hitma OK-personeel middelen om in één oogopslag in de gaten houden of het binnenklimaat nog veilig is. Op de langere termijn zijn deze parameters vast te leggen in een monitoringsysteem zoals AkiVision en LoRa Spy dataregistratiesystemen van JRI. Deelnemers aan het symposium kunnen bij Teun Mulder terecht met vragen over de Hitma-instrumentatie voor het meten van druk(verschil), temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en flow en de maatoplossingen voor monitoring, visualisatie en dataregistratie volgens de geldende richtlijnen.

chat uitgeschakeld voor Engels