Flowmetingen in aan- en afzuiging van operatiekamers

1-2 van 2
Het meten van de hoeveelheid luchttoevoer in een operatiekamer is een essentiële kritische procesparameter. Hiermee kan de correcte werking van het luchtbehandelingssysteem worden bewaakt. Een flowmeting in een luchtbehandelingssysteem is echter geen eenvoudige meting, doordat een luchtstroom in en kanaal nooit laminair is.

Flowmeting operatiekamer

Flowmeting operatiekamer

Een meting op één enkel punt zoals een hittedraadmeting, zal nooit betrouwbaar zijn. In de praktijk worden hier zelfmiddelende pitotbuizen voor gebruikt. Deze meetbuis middelt over de gehele doorsnede van het luchtkanaal, de luchthoeveelheid uit over een groot aantal punten. Voor grotere kanaalafmetingen zie je in de praktijk dat er meerdere sensoren naast elkaar of kruislings worden geplaatst. Door de speciale vorm van de MFS-flowsensoren genereren deze een veel hoger drukverschil, waardoor de meting nog nauwkeuriger wordt.


Advies nodig?

Heeft een operatiekamer met een nieuw of bestaand luchtbehandelingsysteem? Wie helpen u graag met het bepalen van de juiste plek van de sensoren. Aan de hand van het verwachte luchtdebiet, kunnen wij ook het juiste meetbereik voor u selecteren.